Digital strategi

Der er så mange digitale kanaler man kan investere tid og ressourcer i, så hvordan vælger man de rigtige. Jo, man starter med en digital strategi.

Uanset om du kalder det online marketing strategi, web strategi eller digital markedsføringsstrategi, så handler det om at definere målene for din digitale tilstedeværelse.

Få professionel hjælp til en digital strategi

Digital strategi - eNavigateAt lave en digital strategi kræver selvfølgelig stor erfaring med digitale marketing discipliner og viden om nye digitale muligheder og trends. eNavigate har over 10 års erfaring at trække på og holder sig konstant opdateret på området.

Jeg har bl.a. arbejdet med dialogprogrammer i mange år og kender til de mekanismer, der skal til for at skabe loyale kunder, så de vælger dit produkt eller services frem for konkurrentens.

Fra min tid i retailbranchen har jeg arbejdet en hel del med hvordan man integrerer flere kanaler. Det handler om at få dem til at supplere hinanden og skabe en sammenhængende kundeoplevelse. Offline og online kan sagtens spille sammen. Det kan endda give din virksomhed en konkurrencefordel, hvis du mestre omni-channel disciplinen.

Læs mere om mine kompetencer her

Hvordan laver man en digital strategi?

Det er der ikke noget endegyldigt svar på, men der er metoder til at strukturere strategiprocessen.

En digital strategi skal kunne føres ud i livet før den kan blive en succes. Strategien må gerne være ambitiøs, men samtidig skal de mål man sætter sig være realistiske.

Det kræver, at man har indsigt i flere aspekter omkring virksomheden, før man kaster sig ud i at definere de konkrete mål. Et vigtigt aspekt, er ledelsens opbakning og forståelse af hvad der skal til for at få succes online. Så vær sikker på at du har ledelsen med!

En indledende analyse, er således første step i strategiarbejdet. Med afsæt i den viden analysen giver om din virksomhed, din branche og dine kunder, hjælper eNavigate med, at identificere målet for din virksomheds online indsats. Jeg rådgiver samtidig om valg af digitale platforme og kanaler for at realisere målet.

Når strategien er fastsat, udarbejdes en handlingsplan. Det er din sikkerhed for at du får overblik over hvilke aktiviteter du skal søsætte og hvornår de enkelte steps skal realiseres på din vej mod online succes.

Strategimodellen jeg arbejder med ser sådan ud:

Digital marketing strategi model

Nyt website, social medie strategi, dialogprogram, Omnichannel …

eNavigate kan hjælpe på flere niveauer i forhold til strategiarbejdet. Står din virksomhed overfor at skulle have et nyt website eller vil I gerne udnytte en eller flere sociale medie platforme? Det kan også være at du mangler, at få defineret, hvordan du målrettet arbejdet med søgeoptimering? I alle tilfælde kan eNavigate assistere med at udforme målene for den enkelte kanal, så de understøtter den overordnede digitale marketing strategi.

Sidst men ikke mindst hjælper jeg selvfølgelig også med løbende optimering af din digitale marketing strategi i takt med at virksomheden og kunderne udvikler sig og nye digitale trends og muligheder opstår.

Lad os tage en dialog om hvordan eNavigate kan hjælpe dig til at få succes online.