Digitalt servicetjek og optimering

Du har allerede etableret dig på flere digitale kanaler, men vil gerne have set dine løsninger igennem for at få vurderet, om de kan optimeres, så du får et større udbytte. Det er derfor oplagt at få et digitalt servicetjek.

Digitalt servicetjek og optimering

Den digitale indsats skal konstant overvåges og optimeres, for at din virksomhed får det optimale udbytte heraf. eNavigate tilbyder løbende digitalt servicetjek og optimering af dine digitale løsninger. Dermed sikre du, at disse fortsat lever op til strategien, markedsudviklingen og nye digitale muligheder og trends.

Det kan være, at du blot har brug for lidt sparring for at komme videre til det næste niveau med dit website eller din facebook-side, eller at du har brug for hjælp til at optimere din SEO-indsats. eNavigate kan både tilbyde digitalt servicetjek, klippekortsordning og hel- eller halvdags workshops.

Giv mig et ring og lad os drøfte den rigtige løsning for din virksomhed og få oplyst eNavigates priser.

Udvikling af digitale kompetencer

Har du brug for løbende kompetenceudvikling af interne medarbejdere, således at dine medarbejdere kan varetage vedligeholdelse og optimering af virksomhedens digitale kommunikationskanaler, er eNavigate også behjælpelige hermed.

Kontakt eNavigate for at høre nærmere om hvordan jeg kan hjælpe med at udvikle digitale kompetencer i din virksomhed.