Digitale koncepter og forretningsudvikling

Når strategien er fastlagt, skal den omsættes til konkrete digitale koncepter, projekter og handlinger. Sammenlagt er disse med til at udvikle og understøtte din forretning.

Digitale koncepter

Digitale koncepter - eNavigateeNavigate har erfaring med en bred vifte af digitale koncepter. Jeg kan derfor hjælpe med at konceptualisere alt fra et nyt website til en facebookside. eNavigate hjælper med at beskrive de enkelte digitale koncepter og definere krav og forventninger til løsningen. Det gælder ogsså i forhold til eventuelle leverandører.

eNavigate afdækker målet for konceptet. Skal løsningen skabe salg, loyalitet, dialog eller noget helt fjerde? I beskrivelsen vil det også fremgå, hvilke kundebehov der skal indfries.

Konceptbeskrivelsen vil endvidere afdække organisatoriske aspekter, såsom interne ressourcer og kompetenceniveau. Dermed sikres det, at løsningen også kan driftes i jeres virksomhed efterfølgende.

Valg af leverandører

Skal du have udviklet en ehandelsplatform, et website, en app eller en helt anden digital løsning, så kan eNavigate identificere de helt rigtige samarbejdspartnere. Det spare dig for at bruge en masse tid på at afdække markedet. eNavigate er uafhængige af leverandører og teknologier, men har et netværk af partnere. Alle med spidskompetencer indenfor forskellige digitale discipliner. eNavigate kan derfor sammensætte det bedst mulige team til at varetage udvikling og drift af dine digitale løsninger. Jeg sikrer, at der ikke er et svagt led i kæden. Såfremt en partner ikke lever op til kvalitetskravene, finder jeg en anden. Du betaler således kun for de ydelser, du reelt har brug for.

Med udgangspunkt i din virksomhed finder eNavigate den optimale løsning, der matcher både strategi- og forretningsmål, krav til løsningen, økonomi og tidsplan. eNavigate yder selvfølgelig også bistand ved prisforhandling og aftaleindgåelse med de enkelte leverandører.

Ønsker du at blive en del af eNavigates leverandørnetværk, er du velkommen til at kontakte mig.

Digital projektledelse

eNavigate varetager gerne projektledelsen under hele udviklingen af dine digitale koncepter. Det er en stor fordel for sig, hvis du ikke har de interne ressourcer hertil. Jeg kan styre processen og sikre, at både virksomhed og leverandører opnår et godt og gnidningsfrit samarbejde under hele processen.

En vigtig del af udviklingsfasen er kvalitetssikring af løsningen. Ønsker du at bruge eNavigate til at køre projektet i hus med en eller flere samarbejdspartnere, så vil kvalitetssikring være en del af denne ydelse.

Lad eNavigate hjælpe dig med at udvikle effektive digitale koncepter, der skaber værdi for din virksomhed og dine kunder. Kontakt mig for et uforpligtende møde.